Theologia vitae

Ročník 1 (2008), číslo 1

Být mužem, být ženou

Manželství a rodina v biblické perspektivě
— výklad Efezským 5,21–6,9 (Milan Buban)

Manželství a celibát pohledem rané patristiky (Lukáš Bujna)

Role muže v rodině (Pavel Raus)

Role ženy v rodině (Dana Staňková)

Podíl žen ve vedení sboru a církve:
aplikace biblických principů (Viktor Ber)

Princip „kefalé“ a služba mužů a žen v církvi (Pavel Černý)

Sexualita a homosexualita v biblické perspektivě (Karel Taschner)

Recenze:

Stemberger, Gunter; Dohmen, Christoph:
Hermeneutika židovské Bible a Starého zákona
(Alena Hanzová)

Rekapitulace:

Zaznělo na ETK 2006
(Vztahy mužů a žen na půdě sboru z pohledu pastoračního pracovníka. Gabriela Ela Mančalová)
(Feministické mýty očima empirické vědy. Petr Hampl)


Ukázat české nebo slovenské anotace
Show abstracts in English (mostly) or German (possibly at times)

Zpět na hlavní stránku ThV