Theologia vitae

Ročník 3 (2010), číslo 1

Spiritualita v materiálním světě

Hospodin a cisterny, jež vodu neudrží
(Pavel Černý)

Hlavní otázky spirituality
(Torleiv Austad)

Spiritualita v době materialismu
(Pavel Vojtěch Kohut)

Nabídka katolické spirituality
(Pavel Vojtěch Kohut)

Ve víru Boží tvořivosti
(Jan Valeš)

Ekonomická krize a její duchovní výzvy
(Tomáš Sedláček, Dušan Drabina)

Henri Jozef Michael Nouwen
(David Novák)

John R. W. Stott - globální křesťan
(Pavel Černý)

Recenze:

Lyle W. Dorsett
Životopis A. W. Tozera

(Marek Říčan)

Anneke Companjen
Písně v temnotě:
Příběhy žen z oblastí, kde je církev pronásledována

(Marek Říčan)

Rekapitulace:

Zaznělo na ETK 2009
(Evangelikální konference 2009 k projektu etické výchovy:
Může etická výchova ve školách pomoci řešit bolesti dnešní doby?
Marie Jakešová)


Ukázat české nebo slovenské anotace
Show abstracts in English (mostly) or German (possibly at times)

Zpět na hlavní stránku ThV