Theologia vitae

Ročník 12 (2022), číslo 1

Misie a identita

Redaktor čísla Jan Valeš k tématu Misie a identita


Recenzované články:

Misie bez církve, církev bez misie?
Evangelizace v kontextu české sekularizované a pluralistické společnosti

(Pavel Černý)

Misijní identita českých křesťanů ve světle Závazku z Kapského Města
(David Symon)

Pavlova řeč na Areopagu
jako inspirace pro dnešní dialog s postmoderními a postpravdivými skeptiky

(David Novák)

Církev jako komunita milosti a milostrdenství
(Pavel Černý)

Uctívají křesťané a muslimové stejného Boha?
(Andrew Funka)

Reformace a leadership v církvi
(Bernhard Rothen)

Deník městského pastýře duší
(Jan Valeš)

Na křižovatce duchovní a sexuální identity:
Křesťanský pohled na homosexualitu

(Mark Yarhouse)


Zaznělo:

Komunikace teologie v evangelikálním kontextu
(Jiří Hedánek)


Recenze:

J. P. Moreland & al., editors: Theistic evolution.
A Scientific, Philosophical and Theological Critique.

(Josef Potoček)


Josef Potoček: Mýtus evoluce
(Jiří Hedánek)Ukázat české nebo slovenské anotace
Show abstracts in English (mostly) or German (possibly at times)

Zpět na hlavní stránku ThV