Theologia vitae

Ročník 12 (2022), číslo 1

Misie a identita

    To nejcennější je vzájemný rozhovor!

Milí čtenáři, dostává se vám do rukou číslo, které lze přirovnat k výběru z hroznů několika let. Pro lepší porozumění skrytého života, který se odehrává pod povrchem časopisu Theologia vitae, vřele doporučuji přečíst v rubrice Zaznělo námi zpracovaný příspěvek Jiřího Hedánka.

Obsah tohoto čísla není myslitelný bez institucí, které jsou pro evangelikální teologii dlouhodobě nesmírně důležité. Chci tímto ocenit jejich vytrvalost ve službě, kterou konají. Všechny mají konkrétní podíl na příspěvcích tohoto čísla. Začnu Evangelikálním teologickým seminářem (ETS), jehož komunita učitelů a absolventů i přímá teologická činnost vytváří prostředí, ve kterém se daří teologii i kontaktům, také zahraničním. Druhým vydavatelem Theologia vitae je Sdružení evangelikálních teologů (SET), které pořádá jednodenní studijní dny, tzv. teologická fóra, a navíc je přirozeným mostem k mezinárodnímu Fellowship of European Evangelical Theologians (FEET), tedy sdružení evropských evangelikálních teologů. Evangelikální fórum (EF) je společný projekt ETS a České evangelikální aliance (ČEA). Svým dílem také přispěla VOŠ misijní a teologická v Kolíně. Všem patří srdečné díky i přímluvná modlitba za vytrvalost.

Zde je náš letošní výběr z hroznů:

Lidé teologicky pracující v českém jazyce jsou součástí širší mezinárodní rodiny evropských evangelikálů – přinášíme článek Bernharda Rothena z konference z roku 2016.

28. teologické fórum evangelikálních teologů a fanoušků teologické práce pořádané SET a Komenského institutem na téma Křesťanská identita a misie v rozdělené Evropě a České republice 19. 11. 2018 v Praze. Toto fórum zrodilo název čísla Misijní identita. Konkrétně si můžete přečíst článek Davida Symona.

EF se svými specializovanými networky i plenárními řečníky přineslo plody z let 2017 a 2018, jde o články Andrewa FunkyMarka Yarhouse. Číslo také obsahuje článek Pavla Černého z Evangelikální teologické konference 2011, která se později transformovala právě do EF.

Sympozium pořádané VOŠ misijní a teologickou v Kolíně v lednu 2021 na téma Teologie na misijní cestě. Již zmíněný příspěvek Jiřího Hedánka zazněl právě na tomto sympoziu stejně jako článek Pavla Černého.

U těchto článků ten největší podíl rozhovorů, tříbení a hledání předchází sepsání článku, který se vám dostává do rukou. Číslo obsahuje další články zrozené z praktické služby, které na svou odbornou diskusi teprve čekají, a doufáme, že přijde právě díky jejich otištění v Theologia vitae – jde o články Davida NovákaJana Valeše.

Toto máme na mysli, když ve Sdružení evangelikálních teologů tvrdíme: To nejcennější je vzájemný rozhovor!

Jan Valeš
Zpět na obsah čísla

Zpět na hlavní stránku ThV