Theologia vitae

Ročník 2 (2009), číslo 2

Nové české překlady Bible

Jak nové české překlady vidí samy sebe
Česká Jeruzalémská bible (Dominik Duka)
Mezi lhaním a rouháním: Bible, překlad 21. století jako pokus o komunikativní ekvivalenci (Alexandr Flek)
Český katolický překlad — stručná charakteristika překladatelské metody, východisek, záměru a důrazů (Josef Hřebík)
O České studijním překladu Bible (Antonín Zelina)

Překládání Bible v teorii a praxi (Jiří Hedánek)

Překlad listu Židům ve znění B21 a ČSP (Pavel Paluchník)

List Galatským podle nových českých překladů (B21, ČSP) (Peter Cimala)

Nové české překládání Písma -- kniha Exodus
-- recenze překladu Bible21 na pozadí Českého studijního překladu a se stálým odkazováním k Jeruzalémské bibli a Českému ekumenickému překladu (Viktor Ber)

Sola scriptura v exegéze J. Calvina (Pavel Hanes)

Všeobecné kněžství věřících
Církev hierarchická, či demokratická? Prostředník mezi Bohem a člověkem? (Ladislav Beneš)

Znamení doby (David Novák)

Ukázat české nebo slovenské anotace
Show abstracts in English (mostly) or German (possibly at times)

Zpět na hlavní stránku ThV