Theologia vitae

Ročník 2 (2009), číslo 1

Odkaz reformace církvi a současnosti

Jak obstát před Bohem?
Sola fide
. Ospravedlnění vírou, nebo skutky? (Robert Hart)

Solus Christus:
Stačí nám Kristus? (Marshall T. Brown)

Zákon a evangelium.
Hermeneuticko-homiletický klíč k reformační teologii a etice (Thomas Johnson)

Co znamená tělo a krev Páně?
Eucharistie a zápas o jednotu církve (Pavel Černý)

Jak první reformace nakládala s Augustinem a jeho spisy?
U Husa, Mikuláše Biskupce a Rokycany (Jan Valeš)

Puritánská reforma anglikánské liturgie
Reflexe bohoslužby na základě Westminsterských standardů (Karel Hanza, Alena Hanzová)

Jsou kořeny kapitalismu v Kalvínově učení?
Duch kapitalismu a reformace (Lubomír Mlčoch)

Ukázat české nebo slovenské anotace
Show abstracts in English (mostly) or German (possibly at times)

Zpět na hlavní stránku ThV