Theologia vitae

Ročník 1 (2008), číslo 2

Bohoslužba církve

Teologie křesťanského shromáždění (Pavel Černý)

„…budete sloužit Bohu na této hoře“
bohoslužba ve vyprávění a právu knihy Exodus (Viktor Ber)

Bohoslužba ve světle Nového zákona:
jednota a rozmanitost (Peter Cimala)

Bohoslužba jako vstup do Boží přítomnosti? (Pavel Hošek)

Liturgická obnova jako aktuální téma (Pavel Filipi)

Setkání s biblickým Bohem v liturgii:
k šancím a rizikům evangelické bohoslužby (Jaroslav Vokoun)

Boží přítomnost ve zvěstování (Ján Liguš)

Teologie písní:
příspěvek k problematice výběru písní na základě teologie textů (Dana Sirkovská)

Rekapitulace:

Zaznělo na ETK 2007
(Pevná a spontánní liturgie: připravenost a volnost bohoslužby. Jan Asszonyi)

Ukázat české nebo slovenské anotace
Show abstracts in English (mostly) or German (possibly at times)

Zpět na hlavní stránku ThV